MAGIE,ČAROVÁNÍ A VÝKLAD KARET

MAGIE KELTSKÝCH DRAKŮ

19. února 2007 v 9:14
MAGIE KELTSKÝCH DRAKU
Černá: Obracející,neprostupná,spoutává negativní síly,napravuje neshody,ochrana,uvolnění,k posílení vůle,zneškodňuje černou magii a negativní myšlenky.Přitahuje draky Země,Chaosu a Strážné draky.
Modrá: Pravda,inspirace,moudrost,okultní síla,ochrana,pochopení,zdraví,radost,mír,věrnost,domácí pohoda,trpělivost.Přitahuje draky Vody,Jezer,Moří,Měsíce,Větru a Bouřky(tmavé svíčky),a Strážné draky.
Hnědá: K přivolávání peněz a finančního úspěchu k ovlivnění Elementů Země,soustředění,rovnováha,mimosmyslové vnímání,intuice,studium.Přitahuje draky Země,Hor a lesů a Strážné draky.
Zlatá a velmi světle žlutá: Velké štěstí,intuice,pochopení,předpovídání budoucnosti,rychlý příchod štěstí,finanční výhody,pro přilákání vyšších vlivů.Přitahuje draky Slunce a Strážné draky.
Šedá: Zamezit lidem,aby viděli,co ve skutečnosti děláte,skrýt něco do oblaku iluze.Přitahuje draky Chaosu a Světla.
Zelená: Hojnost,plodnost,štěstí,štědrost,peníze,bohatství, úspěch,obnovení,manželství,rovnováha.Přitahuje draky Země,Hor a Lesů a Strážné draky.
Purpurová: Velmi vysoké frekvence ,které urychlují působení jiných kouzelných barev nebo svíček, a proto se většinou pálí s dalšími svíčkami,rychlé změny,duchovní léčení,vymítání zlého ducha.Přitahuje draky Chaosu(tmavší svíčky) a Světla(světlejší svíčky).
Oranžová: Povzbuzení,přizpůsobivost,vzpruha,přitažlivost,náhlé změny,nadvláda,moc,k přilákání dobrých věcí,pro štěstí v neštěstí.Přitahuje Ohňové draky a Strážné draky.
Růžová: Láska,cit,milostný vztah,duchovní probuzení,léčení ducha,pospolitost.Přitahuje Vodní draky.
Fialová nebo Purpurová: úspěch,idealismus,vyšší mimosmyslové schopnosti,moudrost,pokrok,ochrana,k vyhnání ďábla,k předpovědi budoucnosti.Přitahuje Vodní,Měsíční (levandulové svíčky )a draky Chaosu(tmavší svíčky)
Červená: Fyzická síla,zdraví,energie,síla,sexuální potence,odvaha,síla vůle,vítězství nad strachem nebo leností.Přitahuje Ohňové a Strážné draky.
Stříbrná: K odstranění negativních sil,vítězství,stabilita,meditace,rozvíjení mimosmyslových schopností.Přitahuje draky Chaosu(svíčky s cínovým odstínem) a měsíce a Strážné draky.
Bílá: Čistota,duchovnost a vyšší životní cíle,pravda,upřímnost,síla vyšší přirozenosti,celistvost.Přitahuje draky Světla,Ducha,měsíce a Strážné draky.
Žlutá: intelekt,představivost,síla mysli,tvořivost,sebejistota,jemné přesvědčování,konání,přitažlivost,soustředěnost,inspirace,náhlé změny.Přitahuje draky Vzduchu,Slunce,Větru a Bouřky(tmavší svíčky) a Strážné draky.

MAGICKÝ ÚKON

19. února 2007 v 9:13
-MAGIE SVÍČEK
Pálení svíček je velmi prastarý magický úkon. Keltští kněží používali lojové lampičky nebo louče, případně zapalovali ohně z určitého dřeva. Dnes by to bylo nepohodlné a někdy i nebezpečné.Tyto zdroje nahrazují svíčky.
Magické zaříkávadlo:
Svíčko moci, svíčko síly,
nechť se této noci vyplní má přání.
Sílo, vytékej z plamene této svíčky.
Dej mi, po čem mé srdce touží.
Má slova jsou mocná a zvítězí.
Tak jsem pravila.
Toto kouzlo jest dokonáno.

BARVY SVÍČEK PRO KONKRÉTNÍ POUŽITÍ

19. února 2007 v 9:13
Bílá
- Bohyně
- Vyšší vědomí
- Čistota a očista
- Mír
- Panenství
- náhrada jakékoliv jiné barvy + použití když se nemůžete rozhodnout
Hnědá
- Speciální přání
- Ovlivnění přátelských vztahů
Stříbrná
- Bohyně
- Astrální energie
- Ženská energie
- Telepatie
- Jasnovidnost
- Intuice
- Sny
Purpurová
- Třetí oko
- Duchovní schopnosti
- Skrytá Moudrost
- Ovlivnění vysoce postavených osob
- Duševní síla
Modrá
- Element vody
- Moudrost
- Ochrana
- Klid, ticho, utišení
- Štěstěna
- Obnovení komunikace
- Duševní inspirace
Zelená
- Element země
- Tělesné léčení (nemoci, zranění)
- Finanční úspěch
- Matka Země
- Magické a posvátné stromy a rostliny
- Růst a osobní cíle, poměrně univerzální použití podobně jako bílá
Růžová
- Náklonnost, sympatie
- Romantika, něžná láska
- Péče
- Výchova, práce s dětmi
- Požehnání Planet
Červená
- Element ohně
- Vášeň, chtíč
- Síla
- Rychlá akce
- Úspěchy v kariéře
- Síla ovládat, velet, řídit
- Přežití
Oranžová
- Obecný úspěch
- Smlouvy se ziskem, výhodné dohody
- Legální počiny
- Soudnictví, Spravedlnost
- Prodej
Měděná
- Profesní růst
- výnosnost obchodů
- Postup v kariéře
- Vášeň
- Finanční úspěchy
Zlato
- Bůh
- Prosazení se, výhra ve volbách
- Síla mužství
- Radost, štěstí
Žlutá
- Element vzduchu
- Inteligence
- Slunce
- Paměť
- Logická představivost
- Usnadnění a urychlení učení se
- Odstranění duševních zábran a překážek

LEXIKON MAGICKÝCH POJMŮ

19. února 2007 v 9:11
Akáša:
Bývá někdy nazývána pátým živlem. Je to všudy přítomná síla prostupující celý vesmír, energie, ze které vznikly živly.
Amulet:
Je magický předmět, který Tě před něčím chrání (smůlou, kletbami, černou magií apod.).
Astrál:
Klíčový pojem okultismu, vyjadřuje v pozemském světě termín, který označuje skrytou dimenzi světa. V astrálu se preformuje, uchovává, ale taky odráží všechno psychofyzické dění pozemského světa.
Astrální kronika života:
Život lidí a jejich přání (psychofyzických forem) se promítá do astrálu a tvoří zde pověstnou "astrální kroniku života," z níž nadané osoby umí číst minulost, přítomnost i budoucnost.
Astrální projekce:
Oddělení vědomí od hmotného těla a jeho libovolné přemísťování.
Athame:
Magický nůž - v mnoha případech zastupuje kouzelnou hůlku, při svěcení se na něj nožem Burinem ryje symbol nebo znak majitel - toho, kdo bude Athame využívat pro magické účely a rituály.
Boleen:
Srp na bylinky, nepoužívá se na nic jiného!
Burin:
Rytecký nůž - rydlo, které se používá k vyznačení nápisů, symbolů, okultního znaku na magické předměty (svíce, magické nástroje apod.)
Caduceus:
Též Merkurova nebo Hermova hůl. Symbol, který tvoří dva hadi obtáčející hůl směrem vzhůru. Znamená jednotu protikladů a plodnost. Tvořivost vyplývá z rozporů a vede k jednotě (rovnováze).
Čarodějnice:
Ta, která praktikuje magii (obvykle přírodní), tedy čarování. Může být dobrá nebo zlá. Někdy se dobrým říká čarodějka (praktikuje "bílou" magii) a zlým čarodějnice (praktikuje "černou" magii). Toto rozlišení, ale není opodstatněné, znám hodně dobrých čarodějnic. . . Analogicky to platí i pro čaroděje.
Čarování:
Rituální praktiky čarodějnic. Jedná se o magii a to především o tu, která využívá osobní energii ve spojení s energií země. Viz také Kouzlo.
Démon:
Slovo pochází původně z řečtiny a znamená osud. Démoni jsou bytosti nadané určitými schopnosti. Ztotožnění se s "zlými silami" došlo později až v katolické teologii. Ve středověku vnikla celá nauka - démonologie. Byli to různí nejen padlí andělé, ďáblovi pomocníci, ale i démoni živlů, duše zemřelých lidí, strážní andělé (opravdu sem patří).
Divinace:
Magické umění spočívající v odhalování neznáma prostřednictvím interpretace zdánlivě nahodilých úkazů a symbolů. Používají se k tomu například mraky, plameny, Tarotové karty apod.
Druid:
Slovo je odvozeno z keltštiny a znamená "velmi učený". Druidové byli keltští kněží, přestavitelé velmi starého a vysoce esoterního náboženského kultu. Druidové uctívali mužské a ženské náboženství (Velkého Otce a Velkou Matku). Posvátnými rostlinami druidů jsou dub a jmelí.
Egregor:
Je astrální reprezentace kolektivní mysli a funguje jako více či méně silná astrální bytost... Je odrazem toho, co je společné lidským myslím, vyjadřuje zvláštní astrální útvar, který je vytvářený skupinovými představami, ideami, pocity. Jako bytost se egregor udržuje tím, že je nasycován vírou, imaginací, činy, které mají vztah k obsahu, především je sycen mocnými kulty či rituály.
Elementál:
Vývojově nižší druh astrálních bytostí, takzvané larvy. Paracelsus prohlásil, že je plodí především prolitá krev a semeno, ale mohou to být i indukované útvary individuálními hnutími lidské mysli (energetický program černého mága, čili černokněžníka).
Elementár:
Duchové, přírodní duchové, duchové živlů. Jsou to bytosti tvořené jedním živlem. Máme 4 skupiny:
Gnómové, skřítkové - duchové země.
Salamandři - duchové ohně.
Sylfové (lesní duchové), Elfové, víly - duchové vzduchu.
Undiny, nymfy, rusalky - duchové vody.
Filipojakubská noc:
Jinak také zvaná Valpuržina noc, která trvá z 30. dubna na 1. května známá jako noc čarodějnic. O této noci se shromažďují čarodějnice a čarodějové na sabatu. Noc je mimořádně příznivá pro navazování kontaktů s démonickými silami. O půlnoci rozkvétá v hlubokých lesích "zlaté kapradí", které mimo jiné propůjčuje schopnost jasnozření a také otevírá cestu k pokladu.
Grimoár:
Název pro čarodějnou knihu, resp. magickou knihu, která podává návody k magické praxi. Jsou zde návody od předpisů ke zhotovování magických přípravků pro léčení až po předpisy pro vyvolávání duchů.
Grounding:
Spojení se zemí. Proces dočasného vypnutí "jasnozřivosti" a přeorientování vědomí na hmotný svět.
Hierofant:
Označení osoby s nejvyšším stupněm zasvěcení, obvykle velekněze příslušeného kultu. Termín je z řečtiny a znamená někoho, " kdo osvětluje posvátné věci".
I - Ting:
Kniha proměn, jedno z nejvýznamnějších děl čínského esoterismu. Je to kniha, která se používá k věštění. Kniha obsahuje 64 hexagramů, které činí věštbu. Hexagram (6 čar vodorovně nad sebou) se skládá ze 2 trigramů. Trigram získáme pomocí házení 3 mincí nebo pomocí byliny řebříčku.
Kletba:
Vědomé nasměrování negativní energie (přání) na nějakou osobu, místo nebo věc. Forma magického útoku.
Kouzlo:
Magický rituál zahrnující mluvená slova a vizualizaci. Viz také zaříkání.
Lektvar:
Kouzelný nápoj připravený obvykle z bylinek, vody a zaříkání nebo zaklínadla.
Magie:
Přesun přírodních energií (jako např. osobní energie) za účelem dosažení nějaké změny. Magie je praxí, při které tuto energii probudíme a akumulujeme. Prostřednictvím slov a vizualizace jí dáme cíl a poté uvolníme, aby splnila to, co potřebujeme.
Ma Kheru:
Bylo pojímáno jako nesmírně uznávaný stav bytí ve starém Egyptě. Překlad slova je Slovo Pravdy. Principem je, že každé vyřčené slovo se stane skutečností, pravdou. Nejznámější příklad Ma Kheru je v Bibli; Bůh řekl: " Budiž světlo" a bylo... slovo se stalo pravdou.
Očarování:
viz Uhranutí
Pentagram:
Pěticípá hvězda tvořená tak, aby jeden z hrotů směřoval směrem vzhůru (rozpažený a rozkročený člověk). V magii se používá k ochraně už přinejmenším 2000 let. Pentagram je amulet. Někdy je považován za symbol satanismu. Satanisti ho obracejí špičkou dolů a mění ho tím na talisman ( hlava kozla).
Pentakl:
pomůcka magie sestávajcí se z kotouče, na němž je znázorněna pěticípá hvězda (pentagram).
Rituál:
Obřad, určitá forma pohybu, manipulace s předměty nebo vnitřních pochodů s cílem dosáhnout určitých konkrétních výsledků.
Talisman:
Je magický předmět, který Ti něco přináší (štěstí, peníze apod.).
Uhranutí:
Základní akt černé magie. Je buď projekcí lásky nebo častěji nenávisti. Očarování (uhranutí) je způsob, jakým se magicky realizuje vztah lásky nebo nenávisti, protože nemohl být realizován přirozenou cestou. Je to forma nižší kletby.
Vizualizace:
Proces vytváření vnitřních obrazů a představ. Vizualizace se využívá k nasměrování osobní energie a jiných forem energie k různým účelům.
Wicca:
Současné polyteistické (uznává více bohů než jednoho, lépe řečeno Boha a Bohyni) se spirituálními kořeny v nejranějších projevech úcty k přírodě jakožto materializaci božského principu.
Zaklínadlo:
Magický rituál sloužící k přivolání, poutání, odesílání, případně zahánění astrálních bytostí a živlů.
1. zaklínáním světem elementárním (živly, věcmi, bylinami, zvířaty)
2. zaklínáním světem duchovním a božským (svátostmi, božími jmény, démony)
Zaříkání:
V podstatě je to kouzlo. Slova pronášená při výrobě magického předmětu, lektvaru, léčení nemocí apod. V tomto případě nedochází k dovolávání se jiných bytostí nebo živlů.

BÍLÁ MAGIE

19. února 2007 v 9:09
1)Magie je přirozená.
2)Neubližujte magií nikomu, ani sobě.
3)Magie vyžaduje úsilí. Výsledek bude úměrný tomu, jaké úsilí jste vynaložili.
4)Výsledek se obvykle nedostaví okamžitě. Kouzlo potřebuje svůj čas.
5)Magie by se nikdy neměla provádět za úplatu.
6)Magie by se neměla provádět ze sobeckých důvodů nebo s cílem někoho zesměšnit.
7)Magie vám můze přinést zisk, ale pouze pokud nikomu neublíží.
8)Magie je "umění bohů".
9)Magii je možné použít na obranu, ale nikdy by neměla být použita k útoku.
10)Magie znamená znalost, a to nejenom jejich zákonitostí, ale především její faktické účinnosti. Nestačí věřit ve skutečnou účinnost magie - je potřeba ji znát.
11)Magie je láska. V momentě, kdy necháte vstoupit do vašich kouzel vztek nebo nenávist, dostanete se do nebezpečné oblasti, která vás může úplně pohltit. Proto by pohnutkou k čarování měla být vždy láska.

AMULETY A TALISMANY

19. února 2007 v 9:08
Amulet
Původ tohoto slova není stoprocentně znám, ale předpokládá se, že pochází z latinského slova amuletum (oddálit,odsunout). Takže už je vám možná jasné, že amulety jsou předměty výhradně s ochranným účinkem a měl by obsahovat magickou sílu. Amulety uznávali už i v starověkém Eqyptě, kde se například k mumiím přikládaly zlaté, bronzové nebo kamenné amulety, které měly ochraňovat nesmrtelnost zemřelých. Amulety také sloužily k ochraně zdraví a štěstí. Nejrozšířenější a nejmocnější z nich měly podobu skarabea, nalíčeného oka nebo spony bohyně Isis. I vy si můžete vyrobit svůj vlastní ochranný amulet. Postačí vám k tomu obyčejný kamínek nebo něco jiného, co dobře přijímá informace a vydrží nošení. Nejlépe vnímají informace drahé kovy jako třeba zlato, stříbro, bronz, ale také železo. Stejně dobře poslouží i sklo a keramika.
Jak nabýt svůj amulet
Potom, co si třeba kamínek přineseš domů, vlož ho pod proudící vodu a při jeho omývání říkej: Smývám z tebe veškeré negativní vlivy, které na tobě ulpěly.
Amulet pak otři kouskem hadříku do sucha, vezmi mezi dlaně a zahřívej ho -tím mu dáš svou energii.
Při tomto předávání energie vkládáš do amuletu své přání, které by se díky němu mělo uskutečnit. Můžeš na něj buď intenzivně myslet, nebo ho do amuletu prostě pošeptej.
A teď ti nezbývá nic jiného, než jej nosit stále při sobě a to ve dne v noci
Nazapomínej!
Během působení by se amuletu neměla dotýkat jiná osoba než ty!
Jen čistý amulet může spolehlivě pracovat a proto ho očisti každý večer od špatných vlivů z okolí a tvého podvědomí.
Amulety, které jsou směřovány na určitá přání, se po jeho splnění odloží nebo naplní jiným přáním.
Před odložením se ale amulet musí znovu vystavit proudu tekoucí vody a přitom bys měl/a říkst : Zbavuji tě tvého úkolu, jsi opět čistý.
Amulet by měl sloužit jen jednomu člověku.
Talisman
Talisman je nadruhé straně předmět, který přitahuje dobré nebo špatné záležitosti. Samo slovo talisman pochází z arabského talásim a znamená kouzelný obraz. Dříve jako talismany sloužily různé figurky, drahé kameny nebo dokonce části rytin na papíře. V křesťanském světě to třeba bývaly obrázky svatých. Jako ochranný talisman dříve kojenci dostávali chrastítka se zvonečky, neboť jejich zvuk byl považován za prostředek k zastrašení zlých duchů. Stejně jako u amuletů si i ty můžeš vytvořit vlastní talisman. Můžná jsi si právě ty nesla na těžkou zkoušku z matiky svého oblíbeného plyšáka pro štěstí. Existují i "zaběhnuté" talismany. Třeba taková rybí šupina z vánočního kapra.

MAGIE OČÍ

19. února 2007 v 9:08
zelené oči-vyjadřují trpělivost,věčné mládí,stabilitu,klid,bohatství,plodnost,blahobyt,ale na druhé straně i nenávist,nemoc,zlost,disharmonii,hněv a lakotu
hnědé oči-hnědá je smybolem vyrovnanosti,solidnosti,zralosti,nových začátků,bezpečí.rovněž vypovídá o pokání,propadech,bezmocnosti a častých odloučeních
modré oči-modrá barva skrývá věrnost,mír,naději,inspiraci,pravdomluvnost,oddanost, intuici,upřímnost,ale také chlad,deprese,melancholii,slzy,starosti,apatii.

KAMENY PODLE ZNAMENÍ

19. února 2007 v 9:07
Kameny podle znamení
Kozoroh: sněhovločková obsidián, ametyst, saténový jaspis
Vodnář: howlit modrý, sokolí oko, sodalit
Ryby: ametyst, fluorit, křemen, azurový
Beran: hamatit, červený jaspis, karneol
Býk: mechový achát, žlutý jaspis, citrín
Blíženci: růženín, tygří oko, citrín
Rak: zelený jaspis, aventurín, bílý howlit
Lev: křišťál, tygří oko, pyrit
Panna: jaspis leopardí, achát fialový, achát šedý
Váhy: unakit, růženín, modrý howlit
Štír: jaspsi brekciový, býčí oko, červený jaspis
Střelec: sněhový křemen, opál, mahagonový obsidián

LÉČIVÉ VŮNĚ

19. února 2007 v 9:06
Léčivé vůně
pomeranč-zvyšuje optimismus,víru ve vlastní síly,osobní kouzlo,otevírá auru pozitivitě,oživuje ji po nemoci
bazalka-obnovuje objektivitu sebehodnocení,odstraňuje komplexy
bergamot-prosvětluje auru,podporuje dosažení úspěchů v poznání a snadné překonávání problémů.neutralizuje agresivní energii davu
karafiát-pomáhá překonat histerii,chrání před zlobou ostatních,závistí a energitickým upírstvím geránium-odstraňuje komplexy méněcennosti a závislosti na názorech ostatních.napomáhá regeneraci po nepříjemném setkání nebo nějaké ztrátě.navrací zdravé hodnocení činů a motivace,pomáhá vrátit auře správný tvar
grapefruit-zbavuje neodůvodněné spokojenosti se sebou samým,podporuje výraznější psychologické chápání a tím dosahování větších úspěchů v práci a komunikaci
skořice-načechrává a regeneruje auru.podporuje překonávání nezdarů,optimismus,sebedůvěru a sebeúctu.otevírá "dýchání lásky" a naladuje harmonické vztahy mezi mužem a ženou
levandule-pomáhá rychlé obnově sil,energetické relaxaci,snižuje agresivitu,pomáhá se zbavit závisti vavřín-pomáhá vyrovnat se s trápením,zvyšuje imunitu a pevnost aury
kadidlo-upevńuje víru ve vlastní síly,zvyšuje osolnost aury proti zlu,posiluje inteligenci a trpělivost,posiluje,prosvětluje a vyrovnává auru
citron-zvyšuje vitalitu,probouzí tvořivost v práci,rodině,lásce
mandarinka-vyživuje auru ztenčenou nemocí,pomáhá získat mír v dušib
máta-zvyšuje porozumění mezi blízkými lidmi.zbavuje napětí a negativního očekávání.pomáhá proti bolestem
neroli-zabraňuje závisti.pomáhá rychle se zbavit materiálních problémů a spatřit duchovní stránku světa
růže-podporuje pocit spokojenosti a mění neproduktivní energii a zklamání a smutku v energii sebezdokonalení
šalvěj-pomáhá obnovit a zacelit auru po klamu nevěře,otevírá nové možnosti projevu osobnosti

MAGIJE DÍVČÍCH JMEN

19. února 2007 v 9:05
Adéla veselá, milá, špatná kamarádka
Adriana uštěpačná, zlomyslná, dobrá kámoška
Agáta málomluvná, nejistá, uzavřená
Albína bystrá, otevřená, vlídná
Alena vychytralá, málomluvná, křehká
Alice kamrádská, nezkazí radost, otevřená
Alžběta dobrotivá, uzavřená, vtipná
Amálie sebejistá, agresivní, kolektivní
Anděla družná, smyslná, nejistá
Andrea chytrá, zdrženlivá, využívaná
Aneta uštěpačná, zlomyslná, dobrá kámoška
Anežka ustaraná, vlídná, předvádivá
Anna dobrotivá, hodná, hodně vnímavá
Antonie nechá si vše líbit, nesobecká, bojácná
Apolena jemná, laskavá, vnímavá
Barbora sympatická, chytrá, vypočítavá
Beáta jemná, laskavá, vnímavá
Běla ustaraná, zvědavá, líná
Berta rozvážná, panovačná, sexuchtivá
Blanka ustaraná, vlídná, předvádivá
Blažena bázlivá, rozmazlená, žárlivá
Bohdana vyděračská, pomlouvá, věrná
Bohumila smýšlivá, bláznivá, neupřímná
Bohuslava váhavá, dětská, příjemná
Božena zamlklá, nevšímavá, nesympatická
Brigita zamyšlená, pořádná, sexy
Cecílie pomlouvá, dráždivá, přemýšlivá
Dagmar nechá si vše líbit, nesobecká, bojácná
Dana jemná, laskavá, vnímavá
Daniela tichá, ochotná, chápavá
Darina pyšná, rozumná, nekamarádská
Darja podivná, bojácná, upovídaná
Denisa zamyšlená, pořádná, sexy
Diana nadřazená, nekamarádská, parádivá
Dita krásná, chladná, opomíjející okolní svět
Dobromila nesmiřitelná, rozhodná, rázná
Dorota rozvážná, pomlouvá, pubertální
Doubravka má kuráž, smyslná, hrdá
Drahomíra lehkomyslná, líná, dětinská
Drahoslava povrchní, posměvačná, vášnivá
Edita váhavá, dětská, příjemná
Elena uštěpačná, drzá, zahořklá
Eliška pyšná, rozumná, nekamarádská
Ema podivná, bojácná, upovídaná
Emílie ohnivá, velká osobnost, netrpělivá
Erika shovívavá, chytrá, má pochopení
Ester nestálá, nevtíravá, spontání
Eva chápavá, ochotná, bouřlivá
Evelína tichá, posmutnělá, nerozhodná
Evženie povrchní, posměvačná, vášnivá
Františka milá, rozhodná, bojovná
Gabriela mrzutá, nevlídná, lehce se zamiluje
Galina uštěpačná, drzá, zahořklá
Gita vznešená, tajuplná, zvědavá
Gizela nestálá, vnímavá, nevšední
Hana bázlivá, rozmazlená, žárlivá
Hedvika vyděračská, pomlouvá, věrná
Helena smýšlivá, bláznivá, neupřímná
Hermína ohnivá, velká osobnost, netrpělivá
Ilona panovačná, poroučivá, špatná kámoška
Ingrid nestálá, nevtíravá, spontání
Irena vznešená, chytrá, sympatická
Irma milá, rozhodná, bojovná
Isabela mrzutá, nevlídná, lehce se zamiluje
Iva dětská, toulavá, čestná
Ivana pomlouvána, super kámoška, upovídaná
Iveta marnivá, ochotná, samostatná
Ivona uštěpačná, drzá, zahořklá
Jana přemýšlivá, šikovná, upovídaná
Jarmila drzá, povznesená, zasmušilá
Jaroslava protivná, zdrženlivá, nesobecká
Jindřiška milá, hrdá, osamělá, podivná
Jiřina pravdomluvná, vypočítavá, rozhodná
Jitka ostýchavá, toulavá, něžná
Johana vznešená, tajuplná, zvědavá
Jolana nestálá, vnímavá, nevšední
Judita družná, smyslná, nejistá
Jůlie smutná, nenahraditelná, družná
Justýna nastálá, nevtíravá, spontání
Kamila hrdá, podmanivá, žárlivá
Karina oslnivá, starostlivá, pokorná
Karolína výborná kámoška, pravdomluvná, starostlivá
Kateřina marnotratná, plachá, odhodlaná
Klára nesamostatná, přemýšlivá, pracovitá
Klaudie oslnivá, starostlivá, pokorná
Kristýna dvojí tváře, nespolehlivá, srandistka
Květa uštěpačná, drzá, zahořklá
Lada bojovná, učenlivá, spolehlivá
Laura družná, smyslná, nejistá
Lenka vychytralá, líná, váhavá
Leona inteligentní, nespolehlivá, pracovitá
Liběna nestálá, nevtíravá, spontání
Libuše dobrosrdečná, nechá se unést, vášnivá
Liliana surová, rozpustilá, roztržitá
Linda rozmazlená, neupřímná, ráda vyhrává
Lucie krutá, samostatná, zdatná lhářka
Ludmila milá, rozhodná, bojovná
Lýdie mrzutá, nevlídná, lehce se zamiluje
Magda typ kluka, rázná, drzá
Mahulena nestálá, nevtíravá, spontání
Marcela dychtivá, náročná, náruživá
Mariana uštěpačná, drzá, zahořklá
Marie náladová, frajerka, pomlouvá
Marika vznešená, tajuplná, zvědavá
Marina nestálá, vnímavá, nevšední
Markéta nesmiřitelná, rozhodná, rázná
Marta rozvážná, pomlouvá, pubertální
Martina má kuráž, smyslná, hrdá
Matylda ohnivá, velká osobnost, netrpělivá
Michaela tichá, nemá kuráž, pořádná
Milada výbojná, hloupá, nesympatická
Milena dobrácká, osamělá, spravedlivá
Miloslava uštěpačná, drzá, zahořklá
Miluše milá, rozhodná, bojovná
Miriam mrzutá, nevlídná, lehce se zamiluje
Miroslava ustaraná, zvědavá, líná
Monika rozvážná, panovačná, sexuchtivá
Naďežda vychytralá, málomluvná, křehká
Natálie kamarádka, nezkazí radost, otevřená
Nataša ohnivá, velká osobnost, netrpělivá
Nela surová, rozpustilá, roztržitá
Nikola rozmazlená, neupřímná, ráda vyhrává
Nina vychytralá, málomluvná, křehká
Nora kamarádka, nezkazí radost, otevřená
Oldřiška tichá, posmutnělá, nerozhodná
Olga povrchní, posměvačná, vášnivá
Olívie vznešená, tajuplná, zvědavá
Otýlie nestálá, vnímavá, nevšední
Patricie oslnivá, starostlivá, pokorná
Pavla nadřazená, nekamarádská, parádivá
Pavla nastálá, nevtíravá, spontání
Pavlína předvádivá, obyčejná, kreativní
Petra milá, šikovná, inteligentní
Radana družná, smyslná, nejistá
Radka zamlklá, vzdorná, pravdomluvná
Radmila vychytralá, málomluvná, křehká
Rebeka průbojná, dobrá partnerka, tolerantní
Regína kamarádka, nezkazí radost, otevřená
Renata vznešená, tajuplná, zvědavá
Romana nestálá, vnímavá, nevšední
Sabina vychytralá, málomluvná, křehká
Sandra kamarádka, nezkazí radost, otevřená
Sára mrzutá, nevlídná, lehce se zamiluje
Saskie nestálá, nevtíravá, spontání
Sáva pravdomluvná, vtipná, sobecká
Simona rozhodná, nekreativní, upřímná
Slavěna oslnivá, starostlivá, pokorná
Soňa vychytralá, málomluvná, křehká
Stanislava kamarádka, nezkazí radost, otevřená
Stela ohnivá, velká osobnost, netrpělivá
Svatava surová, rozpustilá, roztržitá
Světlana rozmazlená, neupřímná, ráda vyhrává
Sylvie povýšená, nekompromisní, zvědavá
Šárka dětská, chápavá, zaostalá
Šarlota oslnivá, starostlivá, pokorná
Štěpánka milá, rozhodná, bojovná
Tamara mrzutá, nevlídná, lehce se zamiluje
Taťána ohnivá, velká osobnost, netrpělivá
Tereza chce být nejlepší, nešikovná, něžná
Valérie vychytralá, málomluvná, křehká
Vanda kamarádka, nezkazí radost, otevřená
Vendula družná, smyslná, nejistá
Věra surová, rozpustilá, roztržitá
Veronika rozmazlená, neupřímná, ráda vyhrává
Viktorie ohnivá, velká osobnost, netrpělivá
Vilma vychytralá, málomluvná, křehká
Viola kamarádka, nezkazí radost, otevřená
Vladěna vznešená, tajuplná, zvědavá
Vlasta nestálá, vnímavá, nevšední
Xenie vychytralá, málomluvná, křehká
Zdeňka kamarádka, nezkazí radost, otevřená
Zdislava oslnivá, starostlivá, pokorná
Zina družná, smyslná, nejistá
Zita surová, rozpustilá, roztržitá
Zlata rozmazlená, neupřímná, ráda vyhrává
Zora ohnivá, velká osobnost, netrpělivá
Zuzana vychytralá, málomluvná, křehká
Žaneta kamarádka, nezkazí radost, otevřená
Žofie mrzutá, nevlídná, lehce se zamiluje
 
 

Reklama

MOJE IKONKA

IKONKA NA WEB
MANŽEL A SYN MOTOCROSS